Odnajdywanie usług

Odnajdywanie usług (ang. Service Discovery) to ustalenie lokalizacji sieciowej usługi na podstawie jej pośredniego lub bezpośredniego identyfikatora.

W środowiskach lokalnych zakres zmian w lokalizacji sieciowej i ilości usług współpracujących jest ograniczony. To pozwala, aby każdej uruchomionej usłudze operator wskazał bezpośrednie dane do połączenia z innymi usługami, które powinny być wykorzystywane w komunikacji.

W przypadku środowiska chmury, istnieje możliwość, aby usługi miały zmienną lokalizację sieciową z powodu m. in. restartu, awarii i skalowania węzłów. Ręczne utrzymanie pliku konfiguracyjnego jest wówczas trudne lub po prostu niemożliwe. W celu umożliwienia odnajdywania usług wykorzystuje się wyspecjalizowane usługi, które mają możliwość wskazania dla korzystających z nich aktualnych lokalizacji innych usług. W komunikacji z tą usługą może być wykorzystywane m. in. protokół DNS, HTTP, etcd.

Przykładowo, w przypadku wykorzystania serwera typu "load-balancer", który równoważy ruch na kilka serwerów aplikacyjnych. Ich liczba może ulegać zmianie w celu obsłużenia zwiększonego ruchu lub prac administracyjnych. W środowisku lokalnych adresy serwerów aplikacyjnych mogłyby zostać wprowadzone do konfiguracji serwera typu "load-balancer". W przypadku środowiska chmury load-balancer informacje o lokalizacji sieciowej dostępnych serwerów aplikacji uzyska od wspomnianej wyspecjalizowanej usługi umożliwiającej odnajdywanie usług.

Odnajdywanie jednostkowego Zasobu

Adres dostępowy Zasobu stanowi właściwość Zasobu przydzieloną przez Platformę dla Zasobów, do których istnieje możliwość połączenia z sieci Internet. Adres dostępowy Zasobu umożliwia zidentyfikowanie lokalizacji sieciowej Punktu Końcowego tj. adresu IP z wykorzystaniem DNS. Adres dostępowy posiada format {identyfikator_zasobu}.{typ_zasobu}.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud.

Przykładowo, identyfikator 5cd16b4341486992c824b745.vm.pl-waw-1.hyperone.cloud umożliwia połączenie do Wirtualnej Maszyny o identyfikatorze 5cd16b4341486992c824b745 w regionie pl-waw-1.

Odnajdywanie puli Zasobów

Platforma umożliwia realizacje odnajdywanie usług w oparciu o pośredni identyfikator - odpowiednią nazwę lub tag. Ustalenie lokalizacji sieciowej odbywa się poprzez protokół DNS z wykorzystaniem adresów w formacie:

  • {nazwa_zasobu}-{id_projektu}.{typ_zasobu}.{identyfikator_regionu}.hyperone.cloud
  • {klucz_tagu}-{id_projektu}.{typ_zasobu}.{identyfikator-regionu}.hyperone.cloud

Przykładowo, w przypadku utworzenia dwóch Kontenerów w projekcie o identyfikatorze 5cd2bd5dc7b8b31d52d8ab43 w regionie pl-waw-1 o nazwie app-www możliwe jest odnalezienie ich poprzez adres app-www-5cd2bd5dc7b8b31d52d8ab43.container.pl-waw-1.hyperone.cloud. Wykorzystanie tego adresu sprawia, że usunięcie lub utworzenie kolejnego Kontenera o nazwie app-www nie będzie wymagała rekonfiguracji usług go wykorzystującego. Stanowi to duże uproszczenie np. podczas wdrożenia nowej wersji.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie