Utworzenie Wirtualnej maszyny

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób utworzyć Wirtualną maszynę zapewniaj skalowalną moc obliczeniową w chmurze.

Możliwe jest utworzenie Wirtualnej maszyny z wykorzystaniem:

Nie wykorzystanie żadnego obrazu nie oznacza braku systemu operacyjnego, gdyż możliwe jest np. wykorzystanie napędu DVD i samodzielna instalacje dowolnego.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Utworzenie z wykorzystaniem rekomendowanego obrazu

Utworzenie Wirtualnej maszyny z wykorzystaniem rekomendowanego obrazu stanowi najszybszą drogę do jej utworzenia - z konfiguracją systemu operacyjnego zapewniającą optymalne wykorzystanie właściwości platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Wirtualne Maszyny znajdującą się w menu bocznym.
 2. Wybierz przycisk Utwórz Nowy .

  Po kliknięciu pojawi się strona z formularzem.

 3. Wypełnij formularz:
  • Wybierz Obraz / Rekomendowane.
  • Wybierz Wariant.
  • Wybierz Sieć.
  • Określ parametr Dane dostępowe / Hasło / Nazwa użytkownika .
  • Określ hasło w polu Dane dostępowe / Hasło / Hasło.
  • Określ parametr Nazwa serwera dla swojego zasobu.

  Przykładowe wartości:

  • Obraz / Rekomendowane: debian
  • Wariant: m2.medium
  • Sieć: Public Internet
  • Dane dostępowe / Hasło / Nazwa użytkownika: guru
  • Dane dostępowe / Hasło / Hasło: f2170a1f0eb19f62bef3
  • Nazwa serwera: moj-serwer
 4. Wybierz przycisk Utwórz .

  Po kliknięciu przejdziesz do strony ze szczegółami nowego Zasobu.

Utworzenie Wirtualnej maszyny z Obrazu użytkownika

Utworzenie Wirtualnej maszyny z Obrazu użytkownika umożliwia odtworzenie maszyny Wirtualnej maszyny z dowolnymi danymi i konfiguracją jaką użytkownik wcześniej przygotował.

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Wirtualne Maszyny znajdującą się w menu bocznym.
 2. Wybierz przycisk Utwórz Nowy .

  Po kliknięciu pojawi się strona z formularzem.

 3. Wypełnij formularz:
  • Wybierz Obrazy / Użytkownika.
  • Wybierz Wariant.
  • Wybierz Sieć.
  • Określ parametr Dane dostępowe / Hasło / Nazwa użytkownika .
  • Określ hasło w polu Dane dostępowe / Hasło / Hasło.
  • Określ parametr Nazwa serwera dla swojego zasobu.

  Przykładowe wartości:

  • Obrazy / Użytkownika: moj-obraz
  • Wariant: m2.medium
  • Sieć: Public Internet
  • Dane dostępowe / Hasło / Nazwa użytkownika: guru
  • Dane dostępowe / Hasło / Hasło: c01cd584812f88d9aac4
  • Nazwa serwera: moj-serwer
 4. Wybierz przycisk Utwórz .

  Po kliknięciu przejdziesz do strony ze szczegółami nowego Zasobu.

Utworzenie Wirtualnej maszyny bez żadnego Obrazu

Utworzenie Wirtualnej maszyny bez żadnego Obrazu przyspiesza proces jej tworzenia. Jest to szczególnie przydatne, gdy system operacyjny ma zostać dostarczony w inny sposób np. poprzez przypięcie dysku lub wykorzystanie napędu DVD.

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Wirtualne Maszyny znajdującą się w menu bocznym.
 2. Wybierz przycisk Utwórz Nowy .

  Po kliknięciu pojawi się strona z formularzem.

 3. Wypełnij formularz:
  • Wybierz Obrazy.
  • Wybierz Wariant.
  • Wybierz Sieć.
  • Określ parametr Dane dostępowe / Hasło / Nazwa użytkownika .
  • Określ hasło w polu Dane dostępowe / Hasło / Hasło.
  • Określ parametr Nazwa serwera dla swojego zasobu.

  Przykładowe wartości:

  • Obrazy: bez obrazu
  • Wariant: m2.medium
  • Sieć: Public Internet
  • Dane dostępowe / Hasło / Nazwa użytkownika: guru
  • Dane dostępowe / Hasło / Hasło: 0a4e7da384fa3918f267
  • Nazwa serwera: moj-serwer
 4. Wybierz przycisk Utwórz .

  Po kliknięciu przejdziesz do strony ze szczegółami nowego Zasobu.

Utworzenie Wirtualnej maszyny wyłącznie z ISO

Utworzenie Wirtualnej maszyny wyłącznie z ISO przyspiesza proces jej tworzenia. Nie jest konieczne wówczas wykorzystanie Obrazu, który wymaga skopiowania.

Panel stanowi rozwiązanie umożliwiające w wygodny sposób bezpośrednio z okna przeglądarki zarządzanie Zasobami Platformy.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem panelu wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycje Wirtualne Maszyny znajdującą się w menu bocznym.
 2. Wybierz przycisk Utwórz Nowy .

  Po kliknięciu pojawi się strona z formularzem.

 3. Wypełnij formularz:
  • Wybierz Obrazy.
  • Wybierz ISO.
  • Wybierz Wariant.
  • Wybierz Sieć.
  • Określ parametr Nazwa serwera dla swojego zasobu.

  Przykładowe wartości:

  • Obrazy: bez obrazu
  • ISO: my-iso
  • Wariant: m2.medium
  • Sieć: Public Internet
  • Nazwa serwera: moj-serwer
  Pozostaw sugerowane wartości w pozostałych polach.
 4. Wybierz przycisk Utwórz .

  Po kliknięciu przejdziesz do strony ze szczegółami nowego Zasobu.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie