Utworzenie Wirtualnej maszyny

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób utworzyć Wirtualną maszynę zapewniaj skalowalną moc obliczeniową w chmurze.

Możliwe jest utworzenie Wirtualnej maszyny z wykorzystaniem:

Nie wykorzystanie żadnego obrazu nie oznacza braku systemu operacyjnego, gdyż możliwe jest np. wykorzystanie napędu DVD i samodzielna instalacje dowolnego.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Utworzenie z wykorzystaniem rekomendowanego obrazu

Utworzenie Wirtualnej maszyny z wykorzystaniem rekomendowanego obrazu stanowi najszybszą drogę do jej utworzenia - z konfiguracją systemu operacyjnego zapewniającą optymalne wykorzystanie właściwości platformy.

  Utworzenie Wirtualnej maszyny z Obrazu użytkownika

  Utworzenie Wirtualnej maszyny z Obrazu użytkownika umożliwia odtworzenie maszyny Wirtualnej maszyny z dowolnymi danymi i konfiguracją jaką użytkownik wcześniej przygotował.

   Utworzenie Wirtualnej maszyny bez żadnego Obrazu

   Utworzenie Wirtualnej maszyny bez żadnego Obrazu przyspiesza proces jej tworzenia. Jest to szczególnie przydatne, gdy system operacyjny ma zostać dostarczony w inny sposób np. poprzez przypięcie dysku lub wykorzystanie napędu DVD.

    Utworzenie Wirtualnej maszyny wyłącznie z ISO

    Utworzenie Wirtualnej maszyny wyłącznie z ISO przyspiesza proces jej tworzenia. Nie jest konieczne wówczas wykorzystanie Obrazu, który wymaga skopiowania.

     Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie