Dodanie Konta Usługi do Projektu

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać Konta Usługi do Projektu co umożliwia zarządzania Zasobami Platformy przez skrypty, urządzenia lub inne procesy automatyzujące.

Instrukcja

    Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie