Dodanie Konta Usługi do Projektu

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać Konta Usługi do Projektu co umożliwia zarządzania Zasobami Platformy przez skrypty, urządzenia lub inne procesy automatyzujące.

Instrukcja

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury Rootbox.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj następujące polecenie:

rbx project token add --project 6oAoJqgyLZP4Le9UUNHrEOYP --name secret-token-1

gdzie:

  • --project określa nazwę lub identyfikator Projektu
  • --email nazwę konta usługi

Szczegółowe dane są dostępne w dokumentacji polecenia h1 project token add.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie