Dodanie klucza SSH do Vault

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób dodać klucz SSH do Vault stanowiące dane dostępowe.

Klucze SSH w przypadku Vault mogą pochodzić z opcji projektu lub opcji użytkownika, albo zostać wygenerowane "ad-hoc".

Dodanie klucza SSH na podstawie istniejącego klucza

Utworzenie Vault z wykorzystaniem istniejącego klucza pozwala na sprawne ponowne wykorzystywanie kluczy SSH.

    Wygenerowanie i dodanie klucza SSH

    Wygenerowanie klucza SSH na stronie, a następnie dodanie go do Vault pozwala na sprawne rozpoczącenie pracy z wykorzystaniem bezpiecznej metody dostępu jaką są klucze SSH.

      Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie