Utworzenie Vaulta

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób utworzyć Vault, który możesz wykorzystać do długoterminowego przechowywania danych i dostępu do nich z wykorzystaniem popularnych narzędzi takich jak ssh, sftp, scp, git i rsync.

W przypadku tworzenia Vault możesz utworzyć go pustego lub na podstawie istniejącej Migawki.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Utworzenie pustego Vault

Utworzenie pustego Vault jest najszybszą metodą na sprawne rozpoczęcie nowej pracy i procesu gromadzenie danych.

    Utworzenie Vault na podstawie Migawki

    Utworzenie Vault na podstawie Migawki umożliwia m. in. sprawne uzyskanie dostępu do danych w niej zgromadzonych.

      Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie