Rozliczenia

Rozliczenia Platformy można skonfigurować na wiele sposobów, aby zaspokoić różne potrzeby. Ta sekcja zawiera informacje na temat konfigurowania i zarządzania rozliczeniami.

Ta sekcja opisuje także odpowiedni interfejs API do rozliczania. Udostępnia on metody, za pomocą których można programowo zarządzać rozliczeniami. Interfejs API zapewnia również programowy dostęp do całego publicznego katalogu usług, cennika, wariantów i kluczowych parametrów.

W celu wykorzystania Platformy Organizacja ma możliwość dokonania Płatności. Dokonana Płatność może zostać wykorzystana do zwiększenia puli środków Projektu. Po dokonaniu płatności zostanie utworzona przez Platformę Faktura, która jest dostępna w Panelu Zarządzania. Po utworzeniu Zasobu okresowo mogą być naliczane Opłaty, które zmniejszają pulę środków Projektu. W przypadku braku środków w Projekcie wszystkie zawarte w nm Zasoby zostaną wprowadzone w stan Ograniczonego użycia.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie