Zarządzanie rozliczeniami

Rozliczenia Platformy można skonfigurować na wiele sposobów, aby zaspokoić różne potrzeby. Ta sekcja zawiera informacje na temat konfigurowania i zarządzania rozliczeniami.

Ta sekcja opisuje także odpowiedni interfejs API do rozliczania. Udostępnia on metody, za pomocą których można programowo zarządzać rozliczeniami. Interfejs API zapewnia również programowy dostęp do całego publicznego katalogu usług, cennika, wariantów i kluczowych parametrów.

Zastosowanie

Rozpoczęcie wykorzystania Platformy zaczyna się od utworzenia konta Użytkownika, następnie Organizacji, aż w końcu Projektu, co jest elementem Zarządzania dostępem.

W celu wykorzystania Platformy Organizacja ma możliwość dokonania Płatności. Dokonana Płatność może zostać wykorzystana do zwiększenia puli środków Projektu.

Płatność przypisana do Projektu może zostać następnie wykorzystania na opłacenie wykorzystania Zasobów utworzonych w ramach Zarządzanie zasobami. Po utworzeniu Zasobu okresowo mogą być naliczane Opłaty, które zmniejszają pulę środków Projektu. W przypadku braku środków w Projekcie wszystkie zawarte w nm Zasoby zostaną wprowadzone w stan Ograniczonego użycia.

Po dokonaniu Płatności przez Organizacje zostanie utworzona przez Platformę Faktura, która jest dostępna w Panelu Zarządzania.

Zobacz także

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie