Operacje

Cykl życia

Utworzenie

Sieć może zostać utworzona po spełnieniu następujących warunków:

Usuwanie

Sieć może zostać usunięta po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Dla Sieci charakterystyczne są następujące operacje:

  • ustawienie serwerów DNS w protokole DHCP i metadanych
  • ustawienie bramy domyślnej w protokole DHCP i metadanych

Adresy IP x.x.x.1-10 zarezerwowane są dla zapewnienia funkcjonowania Platformy.

Ustawienie serwera DNS

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Sieć znajduje się w stanie Online
  • Sieć nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Ustawienie bramy domyślnej

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Sieć znajduje się w stanie Online
  • Sieć nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Typowe operacje

Dla *Sieci" dostępne są następujące typowe operacje:

  • zmiana wyświetlanej nazwy
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie