Operacje

Cykl życia

Utworzenie

DNS może zostać utworzony po spełnieniu następujących warunków:

Usuwanie

DNS może zostać usunięty po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Zarządzanie DNS-em polega na modyfikowaniu zestawu rekordów (ang.record-set):

 • utworzenie zestawu rekordów określonego typu
 • usuwanie zestawu rekordów
 • dodawanie rekordu w zestawie rekordów
 • usuwanie rekordu w zestawie rekordów
 • import lub eksport z pliku w formacie pliku strefy (BIND)

Zarządzanie DNS-em odbywa się po spełnieniu następujących warunków:

 • DNS znajduje się w stanie Online
 • DNS nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Parametry techniczne

  Parameter     |         Wartość

------------------------ | -----------------------------------------: Typy rekordów | A, CNAME, MX, TXT, SRV, NS, CAA, AAAA, CAA Rozmiar zestawu rekordów | 20

W razie potrzeby zwiększenia zaproponowanych parametrów prosimy o kontakt.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie