Płatności

Płatność umożliwia zwiększenie przez Organizację środków dostępnych dla Projektu w celu wykorzystania ich na Usługi świadczone poprzez Platformę.

Cykl życia

Utworzenie

Płatność ulega utworzenia przez Platformę w następujących sytuacjach:

 • uiszczenia zapłaty wybranym kanałem płatności,
 • wprowadzenia kodu promocyjnego.

Uiszczenie zapłaty jest możliwe następującymi kanałami:

 • tradycyjnym przelewem, z wykorzystaniem indywidualnego rachunku bankowego przydzielonego Organizacji lub Projektowi.
 • PayPal
 • eCard - Visa, VisaCheckout, MasterCard, American Express, Maestro
 • dotPay - płatności błyskawiczne popularnych polskich banków, Blik, mTransfer

Wartość środków jest obniżona o wysokość podatku od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.

Ważność Płatności, czyli terminu do kiedy może być wykorzystywana, jest określona w Regulaminie Usług. Po jej przekroczeniu nie jest możliwe jej dalsze wykorzystanie.

Użytkownik podczas inicjowania Płatności może wskazać Projekt do którego Płatność zostanie przypisana lub zachować możliwość przypisania w przyszłości.

W przypadku płatności indywidualnego rachunku bankowego przydzielonego do Projektu płatność zostanie przypisana do tego Projektu.

Usunięcie

Płatność nie może zostać usunięta. Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania.

W przypadku braku wykorzystania jakichkolwiek środków przez okres sześciu miesięcy zgromadzone środki w ramach Projektu wygasają.

Przypisanie Płatności do Projektu

Płatność, która nie została dotychczas przypisana do żadnego Projektu może zostać przypisana do dowolnego Projektu danej Organizacji. Przypisanie płatności do Projektu zwiększa pulę środków Projektu.

Stawki podatku VAT

Podmioty z Polski

Wszelkie Organizacje z Polski są objęte standardowymi stawkami podatkowymi dla świadczonych usług zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Podmioty z Unii Europejskiej

Każda Organizacja z Unii Europejskiej powinna podać europejski numer identyfikacji na potrzeby VAT (VAT-EU), który podlega weryfikacji w systemie VIES.

W przypadku poprawnej weryfikacji w systemie VIES nie zostanie naliczony podatek VAT. Faktura będzie posiadała adnotację informującą o odwrotnym obciążeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Pozostałe podmioty

Nie zostaje naliczony podatek VAT.

Kanały płatności

Dostępne kanały płatności zależą od kraju Organizacji.

Podmioty z Polski

W przypadku Organizacji z Polski dostępne są następujące kanały płatności:

 • szybka płatność bankowa
 • karta płatnicza
 • przelew bankowy
 • PayPal

Podmioty z Uni Europejskiej

W przypadku Organizacji z Unii Europejskiej dostępne są następujące kanały płatności:

 • karta płatnicza
 • przelew bankowy
 • PayPal

Pozostałe podmioty

W przypadku pozostałych Organizacji dostępne są następujące kanały płatności:

 • karta płatnicza - wystawiona przez bank lub organizację płatniczą z kraju Organizacji
 • PayPal - zweryfikowane konto należącego do podmiotu z kraju Organizacji
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie