Odrzucenie zaproszenia Użytkownika do Projektu

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób odrzucić zaproszenie Użytkownika do Projektu.

Odrzucenie zaproszenia przez Użytkownika jest operacją, aby dodanie Użytkownika do Projektu odnosiło skutek. Winna być wykonana przez adresata zaproszenia, czyli Użytkownika, któremu uprawnienia do Projektu są proponowane.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

  • Użytkownik został dodany do Projektu, zgodnie z instrukcją
  • Użytkownik nie zaakceptował i nie odrzucić wcześniej zaproszenia

Instrukcja

    Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie