Cykl życia

Utworzenie

ISO może zostać utworzone po spełnieniu następujących warunków:

 • zdalny serwer obsługuje nagłówek HTTP Range

Nowe ISO może być utworzone w następujący sposób:

 • przekazanie lokalnego pliku z wykorzystaniem CLI
 • ze zdalnego serwera, poprzez podanie adresu URL do zdalnego pliku ISO

Usuwanie

ISO może być usunięte po spełnieniu następujących warunków:

Zarządzanie

Dla ISO charakterystyczne są następujące operacje:

 • opublikowanie
 • odpublikowanie

Opublikowanie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Dziennik znajduje się w stanie Online
 • Dziennik nie jest opublikowany
 • Dziennik nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Odpublikowanie

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

 • Dziennik znajduje się w stanie Online
 • Dziennik jest opublikowany
 • Dziennik nie znajduje się w stanie Ograniczonego użycia

Przekazanie

Przekazanie ISO jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji po spełnieniu następujących warunków:

 • nie jest podłączone do żadnej Wirtualnej maszyny
 • wszystkie ogólne warunki przekazania zasobu

Udostępnianie

Udostępnianie jest możliwe między Projektami tej samej lub innej Organizacji zgodnie z Ogólnymi zasadami udostępnianie zasobów.

Zasób jest automatycznie dostępny w Projekcie, w którym został utworzony.

Można go również udostępnia w następujący sposób:

 • do użycia przez inny określony Projekt, któremu przyznano dostęp
 • publicznie dostępne dla każdego innego Projektu

Korzystanie z udostępnionego zasobu wymaga od Użytkownika poznania Identyfikatora zasobu.

Typowe operacje

Dla ISO dostępne są następujące typowe operacje:

 • możliwość zmihany wyświetlanej nazwy
 • zarządzanie Tagami

Parametry techniczne

Parametr Wartość
Maksymalny rozmiar 7 GB
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie