Wyłączenie dostępu do Vault

Wprowadzenie

Dokument wyjaśnia w jaki sposób wyłączyć dostęp do Vault.

Warunki wstępne

Operacja może zostać wykonana po spełnieniu następujących warunków:

Instrukcja

CLI to narzędzie tekstowej konsoli przeznaczone do zarządzania infrastrukturą chmury HyperOne.

W celu wykonania operacji z wykorzystaniem CLI wykonaj polecenie zbliżone do poniższego:

h1 storage vault stop --project 5f64e2468c71177993874510 --location pl-waw-1 --vault 5f577a24494c5cfdec7830e5
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie