Platforma

Rootbox oferuje wydajne i stabilne usługi publicznej chmury obliczeniowej zapewniające moc obliczeniową, przestrzeń dyskową oraz łączność sieciową. Zapewniamy szeroki wachlarz usług dostępnych na żądanie użytkownika. Dodatkowo każdą usługę można elastycznie różnicować pod względem parametrów, aby jak najpełniej odpowiadała potrzebom Klienta.

Korzystanie z usług odbywa się m.in. za pośrednictwem stale rozwijanej Platformy, umożliwiającej pełne, samodzielne zarządzanie usługami przez Klientów. Pozwala to na szybkie, samodzielne uruchomienie nowych rozwiązań.

Czym jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa zapewnia prosty sposób dostępu do serwerów, pamięci masowej, baz danych i szerokiego zestawu usług aplikacji przez Internet. Celem jej pracy jest umożliwienie powszechnego, wygodnego, poprzez sieć dostępu na żądanie do współdzielonej puli konfigurowalnych zasobów informatycznych (np sieci, serwerów, pamięci masowych, aplikacji i usług), które mogą być szybko dostarczony lub zwalninanych bez wysiłku zarządzającej użytkownika z minimum bezpośredniej interakcji z dostawcą usług.

Zastosowanie

Platforma zapewnia szybki dostęp do elastycznych i ekonomicznych zasobów. Mogą one być wykorzystane w każdej branży i sektorze, na przykład:

  • w administracji państwowej, w celu sprawnego przetwarzania milionów dokumentów obywateli, zwłaszcza w okresie sprawozdawczym,
  • w agencji marketingowej, która odpowiada za utrzymanie małych, średnich lub dużych kampanii, aby sprawnie reagować na dynamikę ich przebiegu,
  • w przemyśle, w celu wsparcia realizacji operacji biznesowych lub zapewnienia ich wysokiej dostępności,
  • w nauce, w celu przyspieszenia uzyskania rezultatów obliczeń,
  • w małej firmie, aby skoncentrować swoją prace na własnej branży i uzyskać dostęp do najnowszej technologii IT.

Dzięki przetwarzaniu w chmurze Organizacja nie musi dokonywać dużych inwestycji sprzętowych, aby uzyskać dostęp do najnowszych technologii i spędzać czasu na kosztowym zarządzaniu sprzętem. Zamiast tego może zapewnić dokładnie odpowiedni typ i rozmiar zasobów, które są potrzebne do działania projektu. Możesz uzyskać dostęp do dowolnej ilości zasobów, niemal natychmiast, i płacić tylko za to, z czego korzysta.

Wykorzystanie Usług

Wykorzystanie Usług Platformy odbywa się poprzez odpowiednie, samodzielne utworzenie i konfiguracje Zasobów przez uprawnionego Użytkownika.

Szczegółowe mechanizmy zarządzania Zasobami zostały przedstawione w Zarządzanie zasobami.

Zakres możliwych operacji Zasobu stanowi cechę charakterystyczną konkretnej Usługi. Zarządzanie Zasobami możliwe jest z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi, aby spełnić zróżnicowane potrzeby Organizacji.

Rozliczenie Usług

Rozliczenia Platformy można skonfigurować na wiele sposobów, aby zaspokoić różne potrzeby. Podstawowy model oparty o rzeczywiste zużycie pozwala na uzyskanie niemal dowolnej ilości zasobów niemal natychmiast i płatność Organizacji tylko za to, z czego korzysta.

Szczegółowe mechanizmy zarządzania rozliczeniami zostało przedstawione w Zarządzanie rozliczeniami.

Przyjęte modele rozliczeń Platformy umożliwiają korzystanie z usług bez znacznych początkowych wydatków. Pozwala to dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom, start-upom oraz klientom z sektora publicznego na dostęp do usług, których potrzebują, aby szybko reagować na zmieniające się wymagania biznesowe.

Dzięki przetwarzaniu z wykorzystaniem Platformy Organizacja nie musi dokonywać dużych inwestycji sprzętowych, aby uzyskać dostęp do najnowszych technologii i spędzać czasu na kosztowym zarządzania sprzętem. Zamiast tego może zapewnić dokładnie odpowiedni typ i rozmiar zasobów, które są potrzebne do działania projektu.

Zarządzanie dostępem

Platforma zapewnia możliwość elastycznego skonfigurowania kto i w jaki sposób będzie zarządzał wykorzystywanymi Zasobami. Dzięki temu zapewnia zarządzanie usługami może być wygodne i bezpieczna zarówno w przypadku małego przedsiębiorcy jak w przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego kilkudziesięciu administratorów.

Szczegółowe mechanizmy zarządzania rozliczeniami zostało przedstawione w Zarządzanie dostępem.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie