Zarządzanie dostępem

Platformy udostępnia rozbudowane mechanizmy zarządzania dostępem i tożsamością, które można skonfigurować na wiele sposobów, aby zaspokoić różne potrzeby. W tym celu Platforma udostępnia mechanizm „projekt”, „organizacja” i „użytkownik”.

Zastosowanie

Zarządzanie dostępem jest funkcją Platformy HyperOne oferowaną bez dodatkowych opłat. Jednak przyznany dostęp może zostać wykorzystany przez użytkownika do zmian mający wpływ na wysokość opłat za korzystanie z innych usług.

Ta sekcja zawiera informacje na temat konfigurowania dostępów i sposobów zarządzania dostępem. Opisuje ona także odpowiedni interfejs API do zarządzania dostępem. Udostępnia on metody, za pomocą których można programowo zarządzać.

Zobacz także

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie