Interoperacyjnosć tożsamości

Platforma jest kompatybilna w zakresie w zakresie udostępnienia lub akceptowania tożsamości z następującymi dostawcami usług chmury obliczeniowej:

 • Amazon Web Service
 • Microsoft Azure,
 • Google Cloud Platform

Udostępnienie tożsamości oznacza, że tożsamość (Konto użytkownika lub Konto usługi) platformy Rootbox może zostać wykorzystywane w ramach kontroli dostępu do zasobów usługodawcy.

Akceptowanie tożsamości oznacza, że tożsamość Platformy usługodawcy może zostać wykorzystana w ramach kontroli dostępu do zasobów działających w Rootbox.

Amazon Web Service

Platforma jest kompatybilna z Amazon Web Service, w zakresie udostępnienia i akceptowania tożsamości.

Udostępnienie tożsamości

Platforma udostępnia mechanizmy niezbędne w celu udostępnienia tożsamości Platformy na potrzeby kontroli dostępu do usług Amazon Web Service. Umożliwia to dostęp do konta Amazon Web Service organizacji z użyciem tożsamości Platformy, w szczególności:

 • konta Użytkownika,
 • Konta usługi, w szczególności pochodzących z przypisania do instancji wirtualnej maszyny.

W celu udostępnienia tożsamości wymagane jest:

 • utworzenie w usłudze AWS dostawcy tożsamości OpenID Connect (OIDC) o następujących parametrach:

  • adresu dostawcy tożsamości: https://api.rootbox.com/v2
  • audytorium (ang. audience) jako dowolny stały ciąg znaków np. aws
 • utworzenia w usłudze AWS roli, która będzie umożliwiała wykonanie operacji AssumeRoleWithWebIdentity z wykorzystaniem utworzonego dostawcy tożsamości.

Akceptacja tożsamości

Platforma akceptuje tożsamości pochodzące z Amazon Web Service, w szczególności:

 • konta użytkowników,
 • role, w szczególności pochodzące z przypisane do instancji Amazon EC2.

Umożliwia to w szczególności:

 • szybkie logowanie w ramach CLI za pośrednictwem [CLI="auth aws"],
 • dostęp z platformy Amazon Web Service do usług Platformy bez konieczności wymiany haseł lub kluczy API.

Odwzorowanie identyfikatora tożsamości ma postać:

https://sts.amazonaws.com/

gdzie:

 • `````` stanowi identyfikator ARN konta użytkownika lub roli np. arn:aws:iam::248480224423:user/john-smith

Microsoft Azure

Platforma jest kompatybilna z Microsoft Azure, w zakresie akceptowania tożsamości.

Akceptacja tożsamości

Platforma akceptuje tożsamości pochodzące z Microsoft Azure, w szczególności:

 • konta użytkowników, w szczególności Microsoft Azure AD i Microsoft Live,
 • tożsamości zarządzane przypisanego przez system lub system, w szczególności pochodzących z przypisania do instancji wirtualnej maszyny.
 • jednostki usługi (ang. service principal).

Umożliwia to w szczególności:

 • szybkie logowanie w ramach Panelu Zarządzania,
 • szybkie logowanie w ramach CLI za pośrednictwem [CLI="auth azure"],
 • dostęp z platformy Microsoft Azure do usług Platformy bez konieczności wymiany haseł lub kluczy API.

Odwzorowanie identyfikatora tożsamości ma postać:

https://sts.windows.net//

gdzie:

 • `````` stanowi identyfikator dzierżawy np. 580afaca-1b16-4cb1-9d3d-00e4eb91164e
 • `````` stanowi identyfikator obiektu np. 195d1a63-475e-4ca6-9241-b6a82b40476f

Google Cloud Platform

Platforma współpracuje z Google Cloud Platform, w zakresie akceptowania tożsamości.

Akceptacja tożsamości

Platforma akceptuje tożsamości pochodzące z Google, w szczególności:

 • konta użytkowników, w szczególności konta osobiste Google i konta GSuite,
 • konta usług (ang. service account), w szczególności pochodzących z przypisania do instancji wirtualnej maszyny.

Umożliwia to w szczególności:

 • szybkie logowanie w ramach Panelu Zarządzania,
 • szybkie logowanie w ramach CLI za pośrednictwem [CLI="auth google"].
 • dostęp z platformy Google Cloud Platform do usług Platformy bez konieczności wymiany haseł lub kluczy API.
Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie