Projekt

Projekt przeznaczony jest do logicznego zgrupowania Zasobów, którego dla Organizacji mają wspólny cel i przeznaczenie.

Dane dostępowe

Każdy Projekt może mieć zapisane klucze SSH w celu ich sprawnego wykorzystania jako dane dostępowe do określonych zasobów.

Powiadomienia

W przypadku wystąpienia zdarzeń w Projekcie mogą zostać wysłane do wybranych Użytkowników przypisanych do Projektu powiadomienia.

Powiadomienia dla Projektu są wysyłane w przypadku następujących zdarzeń:

Zdarzenie Zakres odbiorców
zmiana nazwy wszyscy Użytkownicy Projektu
brak środków wszyscy Użytkownicy z rolą owner Projektu
dodanie danych dostępowych wszyscy Użytkownicy z rolą owner Projektu
usunięcie danych dostępowych wszyscy Użytkownicy z rolą owner Projektu
wprowadzenie Ograniczonego Użycia wszyscy Użytkownicy Projektu
osiągnięcie progu środków wszyscy Użytkownicy z rolą billing lub owner Projektu
dodanie Użytkownika wszyscy Użytkownicy z rolą owner Projektu
usunięcie Użytkownika wszyscy Użytkownicy z rolą owner Projektu

Każdy Projekt może mieć zdefiniowane wiele progów powiadomień o poziomie środków, które określają poziom środków, który wywołuje powiadomienie o braku środków.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie