Użytkownik

Użytkownik przeznaczony jest do zarządzania zasobami platformy przez osoby fizyczne. Wykorzystuje platformę do zarządzania Zasobami np. poprzez CLI lub panel.

W przypadku konieczności zarządzania zasobami platformy przez skrypty, urządzenia lub inne procesy automatyzujące rekomendujemy wykorzystanie Konta Usługi.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie