Organizacja

Organizacja przeznaczona jest do rozliczania zasobów platformy należących do określonej osoby prawnej.

Weryfikacja

Podczas tworzenia Organizacji lub w dowolnym późniejszym czasie może być wymagana weryfikacja Organizacji.

Jeśli wymagana będzie weryfikacja Organizacji w późniejszym czasie to wpierw zwykle zostanie wyznaczony okres w którym Organizacja powinna dokonać weryfikacji.

W przypadku nie wykonania weryfikacji w wyznaczonym czasie, wszystkie Projekty przypisane do Organizacji zostaną wprowadzone w stan Ograniczonego użycia. Organizacja będzie mogła nadal dokonać weryfikacji i jej pozytywny rezultat będzie skutkował zniesieniem stanu Ograniczonego użycia dla wszystkich projektów Organizacji.

Wykorzystywane są zazwyczaj następujące narzędzia do weryfikacji:

  • rachunek bankowy
  • PayPal
  • podpis kwalifikowanego
  • kwalifikowana pieczęć

Weryfikacja poprzez rachunek bankowy

Weryfikacja tożsamości poprzez rachunek bankowy polega na uzyskaniu symbolicznej opłaty z konta bankowego należącego do Organizacji. Odbywa się to poprzez zlecenie przelewu na konto bankowe platformy, co prowadzi do udzielenia informacji o tożsamości Organizacji (nadawcy przelewu), co podlega weryfikacji w zakresie spójności.

Weryfikacja poprzez Paypal

Weryfikacja tożsamości poprzez PayPal polega na uzyskaniu symbolicznej opłaty z zweryfikowanego konta PayPal należącego do Organizacji. Odbywa się to poprzez zlecenie płatności na konto platformy, co prowadzi do udzielenia informacji o tożsamości Użytkownika (nadawcy płatności), co podlega weryfikacji w zakresie spójności.

Weryfikacja poprzez podpis kwalifikowany

Weryfikacja tożsamości poprzez podpis kwalifikowany (bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem) polega na przekazaniu przez Organizacje oświadczanie o treści wskazanej przez platformę opatrzonego podpisem kwalifikowanym osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, której uprawnienie może zostać zweryfikowane w publicznym rejestrze zawierającym dane o podmiocie oraz osobach upoważnionych do reprezentacji. Wówczas przez platformę weryfikowana jest treść oświadczenia, poprawność dołączonego podpisu, dane zawarte w podpisie oraz zgodność z publicznym rejestrem.

Weryfikacja poprzez kwalifikowana pieczęć

Weryfikacja tożsamości poprzez pieczęć kwalifikowaną (bezpieczna pieczęć elektroniczna weryfikowana kwalifikowanym certyfikatem) polega na przekazaniu przez Organizacje oświadczanie o treści wskazanej przez platformę opatrzonego pieczęcią kwalifikowaną. Wówczas przez platformę weryfikowana jest treść oświadczenia, poprawność dołączonego pieczęci oraz dane zawarte w pieczęci.

Czy uważasz ten artykuł za przydatny? Tak Nie